3 tapaa tehdä yhteistyötä

Coachaan, valmennan ja fasilitoin myönteistä muutosta, kasvua ja johtajuutta. Työskentelen aivoymmärryksen ja kokonaisvaltaisen suorituskyvyn näkökulmasta ja aina lähtökohtaisesti “inside out” periaatteella.

Voimauttavaa muutosta niin yksilö kuin organisaatiotasolla.

 
 
un.png

coachaus prosessi

Henkilökohtainen coachaus yrittäjille ja johtajille on 10-12 session prosessi joka tapahtuu noin 4-6 kuukauden aikajaksolla.

 • Vision ja arvojen kirkastaminen

 • innostavien tavoitteiden muodostaminen

 • tehokkaan etenemissuunnitelman luominen

 • Säännöllinen ja keskittynyt tavoitteiden työstäminen

 • tekemisen kautta oivaltaminen ja tehokkaiden tulosten luominen

Selkeästi jäsennetty prosessi, laadukas läsnäolo, kuuntelu ja oivalluttavat kysymykset ovat pääasiallisia työkalujani coachauksen kautta tapahtuvassa yhteistyössä.

deux.png

sparraus

Johdon sparraus on yksilöllistä ajattelukumppanuutta, konteksti - ei menetelmä edellä tapahtuvaa coachavaa yhteistyötä.

Yhteistyön kesto ja rytmi voi vaihdella tarpeen ja toiveen mukaan.

 • Katson maailmaa asiakkaan silmin ja lähestyn yhteistyötä joustavasti johtajan lähtökohdista käsin.

 • Tuen asiakkaan omaa vapaata ajatteluprosessia luomalla turvallista tilla pohdinnalle ja kasvattamalla valinta-avaruutta.

  Johdon sparraukseen tarjoan ketteryyttä, tarkkanäköistä kykyä poimia esiin olennainnen, rohkeutta, viisautta ja tilannetajua

 
troiscarres.png

valmennus

Henkilökohtaisessa tai ryhmälle tarkoitetussa muutos ja johtajuusvalmennuksessa opit uusia työkaluja, näkökulmia, malleja ja tapoja kasvattaa tietoisuutta ja kykyä havannoida itseäsi ja muita.

Valmennukset ovat räätälöityjä workshop tyyppisiä yksittäisiä sessioita tai kokonaisuuksia.

 • Opit aivojen ja mielen toiminnasta

 • Miten voit parantaa keskittymisen laatua ja optimoida energiaasi.

 • Kasvatat ymmärrystäsi toimintatavoistasi ja opit tiedostamaan rajoittavia ajattelumalleja uteliaasti ja leikkimielisesti.

 • Opit uusia taitoja jotka tukevat menestystäsi ja päivittäistä parasta mahdollista suorituskykyäsi.

Valmennussessioita voi myös lisätä coachauksen yhteyteen, joko prosessin alussa tai sen aikana.